KONTAKT

Adres:
ul. Pogodna 11a, Lok. 2
Białystok

Godziny otwarcia:
pn. - pt.  7:00-21:00
sob.  8:00-20:00
nd. handlowa i niehandlowa  10:00-18:00

tel. 85 719 92 17

Adres:
ul. Wrocławska 9/1
15-644 Białystok

Godziny otwarcia:
pn. - pt.  8:00-21:00
sob.  8:00-18:00
nd. handlowa  10:00-16:00

tel. 857 22 26 64

Adres:
ul. Jana Pawła II 59/U9
15-704 Białystok

Godziny otwarcia:
pn. - pt.  8:00-20:00
sob.  9:00-18:00
nd. handlowa 10:00-16:00

tel. 85 72 2 26 63

Adres:
ul. Jagiellońska 6
18-200 Wysokie Mazowieckie

Godziny otwarcia:
pn. - pt.  8:00-20:00
sob.  8:00-14:00
nd.  nieczynna

tel. 603 773 355

Adres:
ul. Białostocka 4/4 lok C
17-100 Wysokie Mazowieckie

Godziny otwarcia:
pn. - pt.  8:00-20:00
sob.  8:00-20:00
nd. handlowa  9:00-16:00

tel. 603 773 366

Adres:
ul. Sikorskiego 13c
18-100 Łapy

Godziny otwarcia:
pn. - pt.  7:00-20:00
sob.  8:00-16:00

tel. 85 715 25 22

Adres:
ul. Piłsudskiego 54
17-100 Bielsk Podlaski

Godziny otwarcia:
Codziennie 6:00-22:00

tel. 793 331 133

Adres:
ul. Zambrowska 1b
18-220 Czyżew

Godziny otwarcia:
pn. - pt.  8:00-20:00
sob.  8:00-16:00
nd. handlowa  9:00-14:00

tel. 887 111 107

Adres:
ul. Polska 2
18-230 Ciechanowiec

Godziny otwarcia:
pn. - pt.  8:00-20:00
sob.  8:00-13:00
nd.  nieczynna

tel. 86 277 22 99

Adres:
ul. Magistracka 1
08-300 Sokołów Podlaski

Godziny otwarcia:
pn. - pt.  8:00-19:00
sob.  8:00-16:00
nd.  nieczynna

tel. 887 55 33 33

Adres:
ul. Kobielska 23/A01
04-359 Warszawa

Godziny otwarcia:
pn. - pt.  7:00-21:00
sob.  8:00-21:00
nd. handlowa  10:00-18:00

tel. (22) 400 43 30

Napisz do nas

*Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem moich danych osobowych będzie Pogodna Apteka Weronika Żebrowska z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem ul Białostocka 4. Dane podawane w formularzu są przetwarzane, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie, np. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Podanie danych osobowych jest wymagane do przesłania odpowiedzi. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a następnie będą usuwane. Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym usługi utrzymania systemu informatycznego, poczty i hostingu. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Dział zamówień:

Małgorzata Klejbuk
tel. 603 773 344

Marlena Brzozowska

e-mail: oferty@pogodnaapteka.pl

Dział dermo:

Monika Szeligowska

Dział marketingu:

Dział księgowości:

Od poniedziałku do piątku
9:00 - 16:00

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej Administratorem) może być każdy z podmiotów wymienionych w zakładce „Podmioty tworzące Grupę POGODNA APTEKA”.
 2. Dane kontaktowe (numer telefonu, adres mailowy, adres do korespondencji pisemnej) podane w zakładce „Podmioty tworzące Grupę POGODNA APTEKA”.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania oraz realizacji naszej współpracy, w szczególności do:
  a) zawarcia oraz wykonania umów dotyczących towarów oraz usług oferowanych przez Administratora,
  b) weryfikacji Państwa statusu prawnego oraz wiarygodności płatniczej,
  c) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa (np.: tworzenie i przechowywanie dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),
  d) dochodzenia roszczeń związanych z zawartymi umowami,
  e) tworzenia statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora,
  f) celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 4. Administrator będzie przetwarzał następujące Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, PESEL/datę urodzenia, NIP, adres mailowy.
 5. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie treści art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 i ust. 2 RODO.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi (w szczególności: usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, firmy kurierskie/transportowe), podmioty upoważnione przez Administratora, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji współpracy z Administratorem i nie dłuższy od okresów określonych w przepisach prawa (regulujących w szczególności: przechowywanie dokumentacji, dochodzenie roszczeń).
 9. Posiadają Państwo prawo do:
  a) żądania od Administratora:
  - dostępu do treści Państwa danych osobowych;
  - sprostowania/poprawienia Państwa danych osobowych (w szczególności, jeśli Administrator posiada nieprawidłowe dane osobowe),
  - ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności do ich przechowywania lub do przetwarzania w zakresie wskazanym przez Państwa),
  - usunięcia Państwa danych osobowych (w szczególności, jeśli uznają Państwo, iż Administrator przetwarza je bez Państwa zgody lub dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niecelowe),
  - przeniesienia Państwa danych osobowych,
  b) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  c) cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych,
  d) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w szczególności, jeśli uznają Państwo, że Administrator przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem).
 10. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych oraz upoważnienie Administratora do ich przetwarzania jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umów zawartych oraz nawiązania współpracy - niepodanie danych w zakresie wskazanym przez Administratora może skutkować niemożliwością wykonania przez Administratora umów zawartych oraz niemożliwością nawiązania współpracy.
 11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Państwa, w tym do profilowania.